آموزشگاه كامپيوتر استارسيستم آدرس: هفشجان خيابان كاشاني جنب بانك انصار تلفن:03822570465                   شركت كامپيوتري ستاره رايانه جهانبين آدرس: طاقانك خيابان امام روبروي مهد گلپونه ها

 
تاريخ : سه شنبه سوم خرداد 1390

۱-منظور از كارپوشه چيست

الف)به فايلهاي شركت مايكروسافت گويند ب)كارپوشه همان فولدر در ويندوز است

ج)فايلهاي Excel را كارپوشه مي گويند د)كارپوشه همان كاربرگ است۲-كليد Ctrl+Y معادل كدام فرمان در اكسل مي باشد

الف)Undo ب)Redo ج)Cut د)Copy۳-پيغام #DIV/0 به چه معناست

الف)يكي از خانه هاي كه در فرمول استفاده شده وجود ندارد )فرمول سعي مي كند عددي را بر صفر تقسيم كند

ج) يكي از خانه هاي كه در آن متن وجود دارد در فرمول استفاده شده است د) اين پيغام در اكسل وجود ندارد۴-جهت تعيين ليست سفارشي براي AutoFill شدن در اكسل كدام سربرگ زيرمنوي Option از منوي Tools استفاده مي شود

الف)Translation ب)Custom List ج)Edit د)General۵-اگر در هنگام AutoFill كردن كليد Ctrl را پايين نگهداريم چه اتفاقي مي افتد

الف)عدد را كپي مي كند ب) عدد را در هر خانه يك واحد افزايش مي دهد

ج)عدد را در هر خانه يك واحد كاهش مي دهد د)اتفاقي نمي افتد۶-برا تغيير نام يك كاربرگ كافي ست ...

الف)روي كاربرگ كليك راست كرده و گزينهRenameانتخاب كنيم

ب)روي كاربرگ كليك كرده و از منوي file گزينه Rename را انتخاب كنيم

ج)كاربرگ را انتخاب كرده و از منويEdit گزينه Rename را انتخاب كنيم

د) نمي توان كاربرگ را تغيير نام داد

ارسال توسط گروه وبلاگ نويسان آموزشگاه

اسلایدر